โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
 

                       เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 255  นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานได้จัดทำโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังเทศน์ โดยได้นิมนต์ พระครูพิพัฒน์คิรีวงค์ มาบรรยายธรรม เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมฟังเทศน์ ได้สร้างสำนึก คุณธรรมจริยธรรม  ให้เข้าถึงหลักธรรมอย่างแท้จริง ขัดเกลาจิตใจให้ใสสะอาดและเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 09.50 น. โดย อังศณา@naxsolution.com

ผู้เข้าชม 445 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย